Från och med 2005 registreras examensarbeten från Jönköping University i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet.

Examensarbeten skrivna före 2005 finns i högskolans arkiv, maila en förfrågan till registrator@ju.se

Examensarbeten från andra lärosäten kan sökas i den nationella DiVA-portalen eller i Uppsök.