Ja, det kan du göra. Adressera paketet till: Högskolebiblioteket, Gjuterigatan 5, 553 18 Jönköping.

Boken måste vara oss tillhanda innan lånetiden gått ut, så tänk på att skicka den i god tid.