Lånetiden är i de flesta fall 14 dagar.

För visst material, som exempelvis mobiltelefonladdare, kan lånetiden vara kortare.

14-dagarslånen förnyas automatiskt tre dagar innan lånetiden går ut, under förutsättning att det inte finns reservationer. Den totala lånetiden kan dock som längst bli sex månader.

Böcker i kursbokssamlingen kan lånas i två dagar. De lånas INTE om automatiskt utan kan lånas om via Mina sidor.