På sidan Vad är en vetenskaplig artikel? kan du läsa mer om vad som kännetecknar vetenskapliga artiklar och hur du ser om en tidskrift är vetenskaplig.