Ett lånekort på Högskolebiblioteket ger inte automatiskt tillgång till de digitala samlingarna. Är du inte student vid Jönköping University kan du få tillgång till e-böcker och artiklar i fulltext som gäst på plats i biblioteket. Kontakta personalen i informationsdisken. Du behöver visa legitimation.