Är du student vid Jönköping University hämtas din e-postadress från Ladok. Där används alltid din @student.ju.se-adress.

Vill du ha en annan e-postadress hos oss behöver du kontakta biblioteket.

Tänk på att om din e-postadress av någon anledning ändras i Ladok, kommer ändringarna att överföras till oss och därmed skriva över eventuella tidigare e-postadresser.