Du som är distansstudent har möjlighet att få artiklar ur tryckta tidskrifter kopierade och skickade hem till dig.

Beställ artikel här.

Du måste vara registrerad som distanslåntagare hos oss för att kunna utnyttja denna service.