Böcker ska återlämnas inom bibliotekets öppettider. När biblioteket är stängt finns det möjlighet att lämna böcker i en låda utanför entrén i trapphuset. Du behöver ha JU-kort och kod för att komma in i huset efter stängningstid.

Observera att böcker som lämnas i lådan efter bibliotekets stängning blir återlämnade först dagen efter.