Du hittar all information om hur du registrerar din avhandling i högskolans publiceringsdatabas DiVA på sidan Registrera forskningspublikation i DiVA.