I Primo, bibliotekets söktjänst, hittar du artiklar inom många ämnesområden, huvudsakligen på engelska. Mer information om vad som kännetecknar vetenskapliga artiklar hittar du här.

Vill du söka information inom ett särskilt ämnesområde kan du gå direkt till en artikeldatabas, där du ofta har möjlighet att söka mer djupgående. För tips om vilka databaser som är relevanta för just ditt område - titta i någon av bibliotekets ämnesguider.

Behöver du mer hjälp - kom till biblioteket eller hör av dig på telefon, chatt eller e-post.