Böcker i kursboksamlingen kan lånas i två dagar, men många gånger finns kursböcker även som 14-dagarslån. Sök i Primo för mer information om lånetid och tillgänglighet.