Kontakta Högskolebiblioteket via e-post interlib@ju.se om du vill låna om ett fjärrlån.