Du som är student vid Jönköping University ändrar din adress i Ladok. Din adress ändras då även i bibliotekets system. 

Du som inte är student vid Jönköping University behöver ta kontakt med biblioteket för att ändra adress.