14-dagarslånen förnyas automatiskt tre dagar innan lånetiden går ut, under förutsättning att det inte finns reservationer. Den totala lånetiden kan dock som längst bli sex månader.

Böcker i kursboksamlingen med två dagars lån, lånas INTE om automatiskt. Logga in på Mina sidor i Primo och låna om innan lånetiden gått ut. Du kan låna om en bok flera gånger om ingen reserverat boken, den totala lånetiden kan dock som längst bli sex månader.