Lånetiden är i de flesta fall 21 dagar. För visst material, som exempelvis läsplattor, kan lånetiden vara kortare.

Böcker i kursbokssamlingen kan lånas i två dagar.

Om ingen har reserverat böckerna går det bra att låna om dem upp till nio gånger via Mina sidor.