Här hittar du information om hur du skriver litteraturreferenser enligt IEEE.