Böcker i kursboksamlingen kan lånas i två dagar, men många gånger finns kursböcker även som 21-dagarslån. Sök i Primo för mer information om lånetid och tillgänglighet. 

Du kan låna om böcker upp till nio gånger om ingen annan reserverat dem.

Logga in på Mina sidor i Primo för att låna om.